fredag 3 juni 2011

Demokratin behöver ständigt vinnas

Idag har vi kunnat läsa en artikel på DN Debatt med titeln Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar. Artikeln handlar om resultaten från den senaste World Values Survey-undersökningen i Sverige som genomförts bland 1 208 slumpvis utvalda medborgare. Den visar att hela 21 procent av 18-29-åringarna kan tänka sig att byta parti för en mindre summa pengar. Enligt undersökningen finns det i denna grupp också en föreställning om att demokrati inte spelar så stor roll. 26 procent tycker vidare att det vore ganska eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val.

En relaktivt stor grupp unga medborgare i Sverige tycker alltså inte att det spelar så stor roll om vi har demokrati eller inte. Att dessa strömningar är ett hot mot demokratin är ett faktum. Det är för mig extremt anmärkningsvärda siffror. Detta samtidigt som människor i Mellanöstern och Nordafrika kämpar för just demokrati. När jag först läste artikeln imorse blev jag förvånad över hur denna typ av åsikter inte har fångats upp i tidigare undersökningar, men jag blev snabbt uppmärksammad av en bekant om att även tidigare World Values Survey-undersökningar pekat på samma trend. Nog för att vi tar demokratin för given, men att glömma bort dess betydelse för vår frihet är djupt allvarligt.

Dagens debattartikel har skapat debatt i bloggosfären. Mary lyfter fram att avståndet mellan politiker och väljare är för stort. Tyvärr är det alldeles för vanligt förekommande att politiker runtom i Sverige inte vill prata politik med väljare mellan valen. Vi behöver också diskutera demokrati mer och oftare. Därför bör skolorna släppa in de politiska ungdomsförbunden igen. Att stänga ute de politiska partierna från skolan rimmar illa med skolans demokratiuppdrag.

Fredrik Segerfeldt tar upp dilemmat med politik, medan Gunnar Hökmark lyfter fram att demokrati handlar om verklighet och att demokrati är den värdering som formar vårt samhälle. Även Tokmoderaten resonerar kring demokratins betydelse. Liksom Kent Persson är jag av uppfattningen att demokratin måste vinnas varje dag. Den är inte till salu, vilket Thomas Böhlmark för fram i ett annat klokt inlägg.

Det kanske är så att vi som lever i frihet tar den för given, medan människor i andra delar av världen dagligen måste kämpa för att antingen få eller behålla den. Den representativa demokratin är inget fulländat styrelseskick, men något sådant kommer vi knappast aldrig att hitta heller. Politik handlar om makt över beslut och hur skattemedel ska användas. Det kräver delaktighet och granskning. Just därför är det viktigt att vi aldrig tar vår frihet för given.

"Demokrati är världens sämsta statsskick - om man bortser från alla andra."

Winston Churchill

Läs mer här, här, här och här.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , , , ,

3 kommentarer:

Sara S sa...

Jag är relativt ung, närmare bestämt 24. Någon diktatur vill jag sannerligen inte ha, inte till något pris. Men jag tror att vi bör göra oss av med dagens fossiliserade partisystem, som i realiteten är ett tomt skal som står kvar därför att det stöttas på konstlad väg, genom mediamonopolism, journalistik, parti- och presstöd. Och förstås genom att inga andra än politiska partier har rätt att bedriva politik.

Demokrati kan över huvud taget inte vara någonting vi överlåter till en kår av professionella yrkesutövare. Redan Aristoteles visste att demokrati är deltagande demokrati, när vanligt folk har och utövar makten. Valdemokrati å andra sidan är det samma som aristokrati.

Det talas så otroligt mycket om demokrati, men ordet har blivit en kliché. I våra vardagliga liv, i förhållande till myndigheter och arbetsgivare så är vi närmast slavar som förväntas lyda och aldrig ifrågasätta.

Jag upplever inte att jag är en medlem i min kommun på samma villkor som politiker och tjänstemän. Jag upplever att det finns en tydlig maktrelation, där jag är underordnad. Det är inte demokratiskt.

Samma sak fast ännu värre på arbetsplatserna. Där är jag närmast helt maktlös. Kapitalisten sätter upp målen, chefen gör order och vi som jobbar lyder. Halva vår vakna tid lever vi alltså i en renodlad diktatur där andra har makten att befalla över våra kroppar, hur kan detta vara förenligt med ett demokratiskt samhälle?

Vad är en demokrati som nästan helt saknar förankring i den vardag där människorna trots allt befinner sig?

Kan demokrati verkligen vara lika med en symbolisk ritual som tar plats vart fjärde år? En sådan ”demokrati” syftar snarare till att ge folklig legitimitet åt makthavarna. ”All makt utgår från folket” lyder grundlagens första paragraf. Det är träffande. Makten går från folket ut, men vart går den hän? Inte tillbaka till folket i alla fall. ”Demokratin” är då ett fiffigt sätt att suga ut makten från folket.

Riktig demokrati måste innebära att vi, folket underifrån utövar makt som trycker undan den makt som utövas av eliterna ovan (stater, chefer, kapitalister osv).

Demokrati handlar inte om formella procedurer, det handlar om makt i vardagen och över samhället.

Anonym sa...

I skolan tutar vi i eleverna, att Sverige är en av världens bästa demokratier. Att den vilar på en frihet som har sin grund i en tusenårig tradition.

Vi tutar samtidigt i eleverna att Sverige är en monarki. Men monarki är envälde?

Detta 'tutande' sker dessutom indirekt - Att lära eleverna en inledande, allmän paragraf i Författningen som lägger fast demokratins principer verkar otänkbart.

Hur kan vi då förvåna oss om ungdomarna har en svag känsla för demokrati.

Sara talar i sitt inlägg om 'deltagande demokrati'. Detta är populärt att tala om men det är en omskrivning för 'politik'. Demokrati är inte politik utan politik är ett styrelseskick. En förklaring hur vi vill att nationen skall styras. Demokratin skall vara sådan, att den tillåter olika politiska uppfattningar möjligheten att få regeringsmakten.

Demokratin, styrelseskicket, måste vara neutralt till politiken. Demokratin måste bygga på maktdelningsprincipen.

Med en sådan författning skulle svensk ungdom vara stolta över sitt land och avvisa alla tendenser till auktoritärt styre.

Per Kjellén
Kungsbacka

Anonym sa...

I femte stycket har jag ett fatalt fel.

Tredje meningen skall lyda: Demokrati är inte politik utan demokrati är ett styrelseskick.

Per Kjellén