fredag 26 oktober 2007

Så var det med den saken

Idag var jag åter i Lund och hade föreläsning. Forskning- och forskningsmetoder handlar de sista föreläsningarna på den här delkursen om. Sedan är det dags för hemtenta och därefter drar uppsatsarbetet igång på allvar. Det ska bli kul!

Innan jag åkte hemifrån idag följde jag partistämman på SVT24. Debatten om arbetsmarknadsblocket höll på länge men slutade till partiledningens fördel med vissa smärre justeringar från utskottets sida.

Medan partiledningen menade att den svenska modellen är bra så förespråkade MUF ett avskaffande av LAS som man menar försvårar flexibilitet på arbetsmarknaden. Om vi nu ska ha en svensk modell utan lagstiftning borde vi ju i konsekvensens namn inte heller behöva LAS...

En formulering som utskottet fick igenom att tillföra i handlingsprogrammet under torsdagskvällen och som vann stämmans gehör var: "Konflikträtten på arbetsmarknaden ska bevaras men måste präglas av balans mellan parterna.". Det är ju förvisso positivt men varför man inte vågar ta tag i de strukturella problem som bl.a. turordningsreglerna medför tycker jag är väldigt tråkigt.

Läs mer här.

Inga kommentarer: