onsdagen den 26:e februari 2014

Förbundsråd

Igår kväll var det förbundsråd med Skånemoderaterna. Huvudtalare var statsminister Fredrik Reinfeldt. En stund före var jag en av dem som fick möjlighet att diskutera lite med honom under informella former. Det märks att Fredrik är taggad och det känns hoppfullt inför detta års viktiga val!


fredagen den 21:e februari 2014

Flera pusselbitar för att lyfta skolan

Idag skriver jag i Kristianstadsbladet om att det krävs flera pusselbitar för att lyfta skolan. Lärarna står i centrum för detta. Forskning visar att utmärkande för högpresterande länder är att lärarna har högre löner men också tydliga karriärmöjligheter. Under alldeles för lång tid var karriär för lärare i Sverige närmast synonymt med att bli skolledare. Detta har Alliansregeringen och Femklövern i barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad brutit med genom satsning på karriärtjänster.

Vidare är jag stolt över att vi i Kristianstads kommun nu fortsätter att satsa på lärarna. Tillsammans med jämställdhetssatsningar innebär det att kommunens lärare i år i snitt får ett lönelyft på totalt 3,41 procent, vilket är betydligt mer än för övriga kategorier. Bra lärare ska kort och gott ha bra betalt.

Artikeln finns både att läsa på Kristianstadsbladets hemsida och nedan:

I tisdags (18/2) svarade Kurt Bellinder mig med anledning av min debattartikel förra helgen om karriärtjänsterna. Jag vill vara tydlig med att karriärtjänsterna framförallt syftar till att skapa fler karriärvägar för lärare och inte ska ses som en lösning på hur vi ska höja lärarlönerna överlag. Under alldeles för lång tid var karriär för lärare närmast synonymt med att bli skolledare. Detta har Alliansregeringen och Femklövern i barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad brutit med.

Häromdagen konstaterade OECD ett par intressanta saker med anknytning till svensk skola. Till skillnad från högpresterande länder har Sverige prioriterat mindre klasser framför bättre lärare. Forskningen har dock visat att storleken på klassen har svag koppling till hur eleverna presterar. Utmärkande för högpresterande länder är istället att lärarna har högre löner men också tydliga karriärmöjligheter.

Att förstatliga skolan skulle enligt mig och Moderaterna inte lösa skolans utmaningar. Löneutvecklingen var inte heller bättre förr. Jag håller däremot med dig om att lärarlönerna måste höjas. Därför är jag stolt över att vi i Kristianstads kommun nu fortsätter att satsa på lärarna. Tillsammans med jämställdhetssatsningar innebär det att kommunens lärare i år i snitt får ett lönelyft på totalt 3,41 procent, vilket är betydligt mer än för övriga kategorier.

Lönen är och ska fortsatt vara individuell och avspegla uppnådda mål och resultat. Målet är att lönespridningen ska öka genom att kompetenta medarbetare som bidrar till måluppfyllelse tydligt ska premieras i den individuella lönesättningen. Bra lärare ska kort och gott ha bra betalt.


Fredrik Axelsson
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
Skolkommunalråd (M)

onsdagen den 19:e februari 2014

Kristianstad ska vara en föregångskommun

Idag skriver jag i Kristianstadsbladet om att Kristianstads kommun växer och att det de närmaste åren kommer att behövas ytterligare två förskoleavdelningar per år. Som moderat menar jag att kommunala och fristående aktörer kompletterar varandra väl. Vi moderater vill också fortsatt utveckla förskolan såväl nationellt som lokalt. Vår uppfattning är att förskolan har en viktig roll i att ge barnet så bra förutsättningar som möjligt inför skolstarten. Artikeln finns både att läsa på Kristianstadsbladets hemsida och nedan:

I fredags förra veckan (14/2) läste jag en insändare av en förälder till ett barn på en förskola i kommunen som hade varit på ett föräldrarådsmöte och fått information om att öppettiderna ska försämras. Det skäl som angavs var minskad budget och ökade krav på det pedagogiska arbetet från Skolverket. Jag vill vara tydlig med att det inte är rimligt att hänvisa till budget för att inte erbjuda de öppettider som barn- och utbildningsnämnden har bestämt. Däremot kan ansvariga på förskolor komma överens med föräldrar om annat, men det är en helt annan sak. Förskolorna i vår kommun har normalt ett öppethållande under vardagar klockan 06.30-18.30.

Forskningen visar att barn som vistats på förskola har bättre kognitiv utveckling än barn som enbart får omsorg i hemmet. Effekter på lång sikt har också konstaterats när det gäller verbal och matematisk förmåga. Svensk förskola är bra när det gäller pedagogiska ambitioner. Vi moderater vill fortsatt utveckla förskolan såväl nationellt som lokalt. Vår uppfattning är att förskolan har en viktig roll i att ge barnet så bra förutsättningar som möjligt inför skolstarten. Förskolan ska ge barnet en trygg tillvaro med en pedagogisk verksamhet som ger barnet de förutsättningar som krävs inför skolstarten.

Kristianstad är en växande kommun och vi räknar med att vi de närmaste åren kommer att behöva ytterligare två förskoleavdelningar/år. Som moderat menar jag att kommunala och fristående aktörer kompletterar varandra väl. Med olika pedagogiska inriktningar och utförare skapas mångfald och framförallt möjlighet för föräldrar att själva välja, men oavsett utförare finns det grundbultar som man inte får tumma på för att få kallas förskola i vår kommun. Det gäller t.ex. krav på utbildad personal och öppettider.

Sammantaget är min bild att vi har en väl utvecklad förskola i Kristianstad. Våra mätningar visar att vårdnadshavarna är väldigt nöjda med förskolan och då i synnerhet med medarbetarna. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbeta med att minska arbetsbelastningen i förskolan och även se över storleken på barngrupperna. Det är även viktigt att förbättra det pedagogiska innehållet och då är ökat fokus på lärandeuppdraget nödvändigt. Jag hoppas naturligtvis att du ska känna dig trygg med att ha ditt barn på någon av förskolorna i Kristianstads kommun. Har du fler synpunkter får du gärna ta kontakt med mig. Jag är mån om att föräldrar ska vara nöjda med att ha barn i vår kommun.


Fredrik Axelsson
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
Skolkommunalråd (M)

tisdagen den 18:e februari 2014

Fler förskoleplatser

Idag intervjuas jag i P4 Kristianstad om det växande behovet av förskoleplatser i centrala Kristianstad och om att ett antal fristående förskoleverksamheter föreslås få grönt ljus att starta och expandera i samband med barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde. Samtidigt lyfter jag upp att det även förs en diskussion om hur vi ska underlätta kösystemet för föräldrar.

Lyssna gärna på inslaget här.

lördagen den 15:e februari 2014

Karriärtjänsterna är bra för skolan

I dagens Kristianstadsbladet skriver jag och vår riksdagskandidat Maria Malmer Stenergard om att karriärtjänsterna som infördes i höstas är bra för skolan. Karriärtjänster som förstelärare och lektor har introducerats både för att öka elevernas kunskapsresultat och för att skapa fler karriärmöjligheter för lärare.

Artikeln finns både att läsa på Kristianstadsbladets hemsida och nedan:

Lärarna är en av Sverige viktigaste yrkesgrupper. Nya Moderaterna vill vara lärarnas parti. För att stärka läraryrket och övriga yrkesgrupper verksamma i skolan är kompetensutveckling, karriärmöjligheter och lön viktiga pusselbitar. Forskning visar att lärare som får ägna sig åt skolans huvuduppdrag gör en väsentlig skillnad för elevernas resultat. Lärare trivs med sitt yrke när de får möjlighet att utvecklas genom att fördjupa sina ämneskunskaper och löpande vidareutvecklas i sina undervisningsförmågor.

Genom satsningar på karriärtjänster med högre lön såsom förstelärare och lektorer har karriärvägarna blivit fler. Idag behöver inte en lärare som vill göra karriär enbart söka sig till rektorsuppdraget. Bra lärare kan söka och bli utsedda till förstelärare, coacha kollegor och fortsätta att lära ut. Lönen spelar i allra högsta grad roll och därför behöver arbetsgivare inom skola fortsätta arbeta med att höja lönen för duktiga lärare. Tillsammans är detta grundläggande frågor för att stärka läraryrket och dess status.

Därför bestämde Alliansregeringen 2013 att skapa två nya karriärtjänster för lärare i skolan - förstelärare och lektorer. Lärare som utses till förstelärare får 5000 kr mer per månad i lön och en lektor får 10 000 kr mer per månad. Totalt avsattes resurser för 4000 karriärtjänster 2013. I Kristianstad inrättades 33 nya karriärtjänster, varav 32 förstelärare och en lektor. Till skillnad från i en del andra kommuner är karriärtjänsterna i Kristianstad permanenta. Syftet med karriärtjänsterna är att genom spetskompetens och riktade insatser öka elevernas kunskapsresultat.

I veckan besökte vi en av kommunens grundskolor för att ta reda på hur man arbetar med karriärtjänsterna. Det var ett väldigt intressant besök där vi fick höra hur ett urval av förstelärare arbetar lokalt. Bilden vi fick var att man var nöjd över karriärtjänsternas utformning och att de kan fortsätta undervisa men samtidigt få ta en större roll i att utveckla undervisningen genom handledning och att sprida goda exempel samt också stärka det kollegiala lärandet på skolan.

I årets budget utökar Alliansen satsningen med karriärtjänster. Vi vill självklart fortsätta att utöka antalet karriärtjänster också lokalt. För Kristianstads del kan det innebära att vi kan skapa möjlighet för ytterligare runt 70 försteläraretjänster och ett par lektorstjänster.  Inom tre år kommer totalt var sjätte lärare ha möjlighet att bli befordrad till någon av tjänsterna.

Vi vill dessutom se fler specialiserade lärare i skolan, lärare som är specialiserade inom olika områden. Ett första steg mot detta är den karriärreform med förstelärare och lektor som regeringen infört. En tjänst som lärarhandledare skulle innebära ytterligare en karriärmöjlighet för lärare. Det skapar också möjligheter för att allt lärarhandledare själva lär sig under sitt uppdrag kommer ut i verksamheten och får spridning.


Fredrik Axelsson
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
Skolkommunalråd (M)

Maria Malmer Stenergard, ledamot barn- och utbildningsnämnden,

Riksdagskandidat (M)

lördagen den 1:e februari 2014

Överlämningsceremoni

Under gårdagen skedde en överlämningsceremoni av Rådhus Skåne - Kristianstads kommuns nya kommunhus och Region Skånes nya huvudsäte - då NCC lämnade över nyckelkorten till Kristianstad och Region Skåne. Med ceremonin sattes det punkt för drygt två års ombyggnad. Från och med nästa vecka ska huset att börja möbleras.

I mars månad öppnar huset formellt och då ska en bit över 700 medarbetare från både kommun och region dagligen att arbeta där. Att Kristianstads kommun får ett nytt, modernt och mer samlat kommunhus är viktigt, och minst lika viktigt är det att Region Skåne äntligen "flyttar in" till centrala Kristianstad.måndagen den 27:e januari 2014

Mer kunskap i skolan

Denna vecka inleder jag i Stockholm. Jag åkte upp redan under gårdagen och fick då chans att träffa några vänner. Idag befinner jag mig i riksdagen där Moderaterna har bjudit in till en skolkonferens för partiets ledande företrädare runtom i kommunerna. Fokus ligger på politik, opinionsläge, goda exempel och kommande kampanj.

Först ut var statsministern som inledde med att prata om jobbfrågan och skiljelinjen i svensk politik samt om regeringens arbete med att reformera skolan för att lägga grunden för högre kunskapsresultat. Det är med fler och växande företag som det skapas förutsättningar för att satsa mer på välfärden i form av t.ex. skola och omsorg.

Alliansens reformer på skolans område de senaste åren har varit de största sedan folkskolans införande 1842. Fortfarande kan vi dock konstatera att det finns mycket att göra. Det behövs fortsatt mer kunskapsfokus i skolan. Det handlar bl.a. om att stärka lärarens roll i klassrummet, om att öka undervisningstiden och om att höja statusen för läraryrket. Vi moderater behöver bli bättre på att både berätta om det vi vill göra, men ännu mer om det som dagligen sker runtom i borgerligt styrda kommuner för att höja kunskapsresultaten bland alla elever.

I Kristianstad har Femklövern fattat mängder av beslut för att både stärka lärarens roll i klassrummet, det pedagogiska ledarskapet och för att höja statusen på läraryrket. Vi ökar också undervisningstiden i matematik för att möta de låga resultaten i ämnet. I både matematik, kemi och teknik har vi en rejäl match i våra skolor. Med utökad sommarskola ger vi fler elever möjlighet, som framförallt är på gränsen, att bli behöriga till att läsa vidare på gymnasiet.

Kopplat till att likvärdigheten har minskat de senaste åren måste vi arbeta för att alla skolor ska bli bra skolor och helt enkelt höja lägstanivån. Alla elever förtjänar att få en bra start i livet och mötas av höga förväntningar. Våra kunskapsresultat lokalt har under de senaste åren ökat och min förhoppning är att trenden håller i sig. Att vända en utveckling tar emellertid tid. Mitt i allt är det viktigt att ge skolan arbetsro efter dessa år av nödvändiga och omfattande reformer. Det behövs mer kunskap i skolan, och det finns mer kvar att göra. Därför är höstens val så viktigt!